Podstawowe komendy wroga w Factorio

Możesz użyć tych poleceń w konsoli Factorio, aby wpłynąć na swoją postać gracza:

				
					/c game.player.surface.peaceful_mode=true
				
			
  • Włącza lub wyłącza tryb pokojowy. Gdy tryb pokojowy jest włączony, bitery nie zaatakują cię, dopóki nie zostaną sprowokowane.
  • Użyj wartości prawda lub fałszywy
				
					/c game.map_settings.enemy_evolution.time_factor=0
/c game.map_settings.enemy_evolution.pollution_factor=0
				
			
  • Wyłącz Biter Evolution zarówno przez czas (pierwsze polecenie), jak i zanieczyszczenie (drugie polecenie).
				
					/c game.map_settings.enemy_expansion.enabled=false
				
			
  • Włącza lub wyłącza rozszerzenie Biter
  • Użyj wartości prawda lub fałszywy
				
					/c game.forces["enemy"].kill_all_units()
				
			
  • Zabij wszystkich wrogów w eksplorowanym świecie.
				
					/c game.forces["enemy"].evolution_factor=0
				
			
  • Ustawia współczynnik ewolucji Biter
  • Minimum to 0, maksimum to 1

Rozpocznij korzystanie z Pockethost

Stwórz swój serwer Factorio

Skonfiguruj serwer w 2 minuty i zacznij grać ze znajomymi.

Czytaj dalej