Podstawowe komendy gracza w Factorio

Możesz użyć tych poleceń w konsoli Factorio, aby wpłynąć na swoją postać gracza:

				
					/c game.player.force.manual_mining_speed_modifier=100
				
			
  • Zwiększa lub zmniejsza prędkość ręcznego wydobywania
  • Im wyższa liczba, tym wyższa prędkość wydobycia
				
					/c game.player.force.manual_crafting_speed_modifier=100
				
			
  • Zwiększa lub zmniejsza prędkość tworzenia ręcznego.
  • Im wyższa liczba, tym wyższa prędkość tworzenia.
				
					/c game.player.teleport([x],[y])
				
			
  • Teleportuje gracza do określonych współrzędnych
				
					/c local reach = 500
game.player.force.character_build_distance_bonus = reach
game.player.force.character_reach_distance_bonus = reach
				
			
  • Zwiększa maksymalny zasięg gracza

Rozpocznij korzystanie z Pockethost

Stwórz swój serwer Factorio

Skonfiguruj serwer w 2 minuty i zacznij grać ze znajomymi.

Czytaj dalej