Polecenia badawcze Factorio

You can use these commands in your Factorio console to influence your research:

				
					  /c game.player.force.research_all_technologies()
				
			
 • Unlocks all technologies
				
					  /c for name, recipe in pairs(game.player.force.recipes) do recipe.enabled = true end
				
			
 • Enables all recipes
				
					  /c game.player.force.technologies['steel-processing'].researched=true
				
			
 • Researches the specified technology
				
					  /c game.player.force.laboratory_speed_modifier=2
				
			
 • Increases your research speed
 • 1 = 100%, 2 = 200%, 3 = 300%, etc.

Rozpocznij korzystanie z Pockethost

Stwórz swój serwer Factorio

Skonfiguruj serwer w 2 minuty i zacznij grać ze znajomymi.

Czytaj dalej