Jak skonfigurować Spawn Protection na twoim serwerze Terraria?

Spawn Protection definiuje obszar na twoim serwerze Terraria, w którym gracze nie mogą niczego budować ani niszczyć. Oto jak możesz ją skonfigurować:

  1. Uruchom swój serwer Terraria.
  2. Przejdź do zakładki opcji i kliknij WIĘCEJ PLIKÓW.
  3. Przejdź do pliku config.json, który znajdziesz w folderze tShock.
  4. W pliku konfiguracyjnym znajdziesz właściwość spawnProtection. Możesz zdecydować, czy ochrona przed odrodzeniem powinna istnieć, dodając wartość true lub false.
  5. W poniższym wierszu znajdziesz właściwość SpawnProtectionRadius, która określa rozmiar chronionego obszaru. Jeśli np. dodasz wartość 10, obszar ochrony odradzania będzie rozciągał się 10 bloków na prawo i 10 bloków na lewo od dokładnego środka świata Terrarii. W sumie obszar będzie miał 20 bloków.
  6. Zapisz zmiany, uruchom serwer i ciesz się chronionym obszarem odradzania na serwerze Terraria.

Rozpocznij korzystanie z Pockethost

Stwórz swój serwer Terraria

Skonfiguruj serwer w 2 minuty i zacznij grać ze znajomymi.

Czytaj dalej