Jak tworzyć kopie zapasowe twojego satysfakcjonującego serwera?

W zakładce opcji serwera znajdziesz kilka opcji umożliwiających dostosowanie procesu tworzenia kopii zapasowej serwera.

Interwał automatycznego zapisu

Za pomocą tej opcji możesz zdecydować, jak często ma być generowana nowa automatyczna kopia zapasowa. Możesz ustawić ją co do sekundy. Domyślnie jest to 300 sekund, co odpowiada 5 minutom. Pamiętaj, że częste generowanie kopii zapasowych, np. co minutę, może spowodować spadek wydajności serwera.

Liczba automatycznych zapisów rotacyjnych

Liczba kopii zapasowych, która musi zostać zachowana, zanim najstarsza zostanie usunięta, a pozostałe zostaną przesunięte w dół listy.

Rozpocznij korzystanie z Pockethost

Stwórz swój satysfakcjonujący serwer

Skonfiguruj serwer w 2 minuty i zacznij grać ze znajomymi.

Czytaj dalej