Hoe maak je back-ups van je Valheim Server?

Pokethost biedt verschillende opties om back-ups te maken en het proces ervan te configureren.

Hier vind je informatie over de opties met betrekking tot de back-ups in het dashboard van Pokethost.

Back-up interval

Met deze optie kun je instellen hoe vaak er een back-up van je wereld wordt gemaakt. Je kunt de back-upperiode per seconde instellen. De standaardinstelling is 1800 seconden, wat gelijk is aan 30 minuten.

Back-up telling

Met deze optie kun je instellen hoeveel back-ups je wilt laten opslaan. De eerste back-up, de korte back-up, is de meest recente back-up. De andere zijn longtime back-ups die bijvoorbeeld elk 12 uur uit elkaar staan. Standaard zijn er 4 back-ups.

Back-up korte tijd

Hier bepaal je het tijdsinterval tussen de back-ups. Als je bijvoorbeeld de standaardtijd 2 uur hebt, dan wordt de korte back-up elke 2 uur bijgewerkt.

Back-up Lange tijd

Hier bepaal je het tijdsinterval tussen de langdurige back-ups. Als je bijvoorbeeld de standaardtijd op 12 uur instelt, dan zullen de langdurige back-ups elk 12 uur van elkaar verwijderd zijn.

Aan de slag met Pocketethost

Creëer je Valheim-server

Zet je server op in 2 minuten en begin te spelen met je vrienden.

Blijf lezen