Samouczki

Wtyczki do Minecrafta - Jak zainstalować wtyczki?

Wtyczki mogą obejmować zarówno proste dodatki, takie jak dodawanie nowych przedmiotów lub bloków, jak i bardziej złożone funkcje, takie jak mechanika gry, nowe tryby rozgrywki lub narzędzia do zarządzania serwerami. Pozwalają one graczom i administratorom serwerów dostosowywać i ulepszać Minecrafta w sposób wykraczający poza możliwości podstawowej gry.

Czytaj więcej "
Minecraft WorldEdit 2

Minecraft WorldEdit

World Edit is a powerful Minecraft plugin that allows players to quickly and efficiently modify their Minecraft worlds. With World Edit, players can use commands to make large-scale changes to their terrain, create complex structures, and even copy and paste sections of their world.

Czytaj więcej "
Top Minecraft Tricks 2023

TOP 3 Minecraft Tricks in 2023 – no mods required

Minecraft has been a favorite game for players around the world for over a decade. It’s an open-world sandbox game where players can explore, build, and create to their heart’s content. And while the game may seem straightforward at first, there are plenty of tricks and tips that can take your Minecraft gameplay to the next level.

Czytaj więcej "