Konfiguracja zaawansowana

Pockethost_wiki

Plik konfiguracyjny Terraria

Ustawienia serwera ServerPassword Hasło serwera wymagane do dołączenia do serwera. MaxSlots Maksymalna liczba graczy dozwolona na serwerze. ReserverdSlots Liczba zarezerwowanych miejsc, do których mogą dołączyć zaproszeni gracze. To wykracza poza MaxSlots. ServerName Nazwa serwera, która będzie wyświetlana innym graczom. UseServerName Określa, czy nazwa serwera będzie ...

Plik konfiguracyjny Terraria Czytaj więcej “